Frau auf Beerdigung mit Sarg

Elhunyt neve*:

Családi állapota*:

Lánykori neve:

Amennyiben az elhunyt gyermek, hajadon, nőtlen, elvált:

Édesapja neve:

Édesanyja neve:

A haláleset helye, ideje*:

Az elhunyt születési helye, ideje*:

Lakóhely*:

Részesült-e szentségekben a halála előtti időszakban*:

Mikor és hol szeretné a temetést kérni*:

Mikor és hol szeretné a gyászmisét kérni*:

Szeretne kérni harangozást*:

Megjegyzés, egyéb:

Halotti anyakönyvi kivonat másolata (max 2,5 Mbite,jpeg/pdf)*:

A bejelentő neve*:

Telefonszáma*:

E-mail címe*:

Tudomásul veszem, és elfogadom a gyászoló család nevében is, hogy a plébános vagy más klerikus bárminemű akadályoztatása esetén a temetéskor, világi lelkipásztori munkatárs is elvégezheti a temetés szertartását a Egyházmegyei törvénykönyv 165. § értelmében. („A papok fogyatkozó létszáma miatt kívánatos, hogy a hívők fogadják el – az egyházmegyei rendelkezéseknek megfelelően – világi lelkipásztori munkatársak szolgálatát a temetések végzésénél is.”)