Házasságkötés kért időpontja (hónap, nap) (*)

Házasságkötés kért időpontja (óra) (*)

Ünnepi Istentiszteletben (nászmisében) szeretne-e esküdni? (*)

Az esketésre kért templom és plébánia, (esetleg másutt szolgáló) pap neve

Az esketésre kért pap e-mail címe

Az esketésre kért pap címe

Vőlegény adatai:

Neve (*)

Vallása (*)

Születési helye (*)

Születési ideje (*)

Keresztelés helye

Keresztelés ideje

Állandó lakás (*)

E-mail (*)

Foglalkozása (*)

Telefon (lehetőleg mobil) (*)

Ideiglenes lakás (*)

Végzettsége (*)

Vallásosnak mondja magát? (*)

Jár-e templomba? (*)

Utoljára mikor tanult hittant? (*)

Hány évig járt hittanra? (*)

Hol járt hittanra? (*)

Tartozik-e egyházi lelkiséghez? (*)

Miért szeretne katolikus templomban házasságot kötni? (*)

Plébánia, ahova tartozik (*)

Édesanyja leánykori neve: (*)

Édesanyja vallása: (*)

Apa neve (*)

Apa vallása (*)

Tanú neve

Tanú vallása

Tanú lakcíme

Menyasszony adatai:

Neve (*)

Vallása (*)

Születési helye (*)

Születési ideje (*)

Keresztelés helye

Keresztelés ideje

Állandó lakás (*)

E-mail (*)

Foglalkozása (*)

Telefon (lehetőleg mobil) (*)

Ideiglenes lakás (*)

Végzettsége (*)

Vallásosnak mondja magát? (*)

Jár-e templomba? (*)

Utoljára mikor tanult hittant? (*)

Hány évig járt hittanra? (*)

Hol járt hittanra? (*)

Tartozik-e egyházi lelkiséghez? (*)

Plébánia, ahova tartozik (*)

Miért szeretne katolikus templomban házasságot kötni? (*)

Édesanyja leánykori neve: (*)

Édesanyja vallása: (*)

Apa neve (*)

Apa vallása (*)

Tanú neve

Tanú vallása

Tanú lakcíme